Ny plattform ska synliggöra och underlätta kvinnors företagande

Report this content

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse har, tillsammans med Västerbottens nya landshövding Helene Hellmark Knutsson, startat en plattform för att synliggöra kvinnors företagande.

Plattformen heter ”De 4K” och står för kompetens, kapital, kontakter och kunder. Initiativtagarna är väl medvetna om att det redan finns ett stort antal väl fungerande lokala nätverk. Det som utmärker den nya plattformen är att den är länsövergripande och riktar sig specifikt till kvinnor som äger bolag och som investerar i företag.

– Vi verkar i en del av Sverige där tillväxten är riktigt hög och mycket tack vare alla affärsdrivna kvinnor. I det här sammanhanget kan vi knyta ännu tajtare band och göra vår plats ännu bättre för kvinnligt företagande, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten. 

Tanken är att erbjuda deltagarna möjlighet att delta på tematiska träffar runt om i länet. Onsdag den 2 december genomfördes en första workshop där 36 kvinnor deltog i samskapande kring framtida träffar och ämnesområden. Workshopen utvärderas nu och nästa träff är planerad till första kvartalet 2021.

– Det känns jättebra att vi är igång med det här arbetet. Att jobba tillsammans och med gemensamma krafter verka för en god regional utveckling har alltid varit viktigt och en av våra hjärtefrågor. Men det har givetvis blivit särskilt viktigt i dessa tider, säger Maria Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse.

På bilden:

Maria Hedblom, Maria Ottosson (bägge Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse), landshövding Helene Hellmark Knutsson samt Maria Olofsson (Sparbanksstiftelsen Norrland).

För mer information:

Maria Hedblom, vd
Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
Sparbanksstiftelsen Norrland
070-236 54 36
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

____________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region. Den främsta målsättningen med våra investeringar är inte att maximera avkastningen i form av pengar utan att vara en kraft som verkar för långsiktig regional utveckling. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media