Ny styrelseordförande för Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse

Report this content

Johan Duvdahl, styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland, axlar nu även rollen som styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse (SNRS). Styrelsen får även en ny ledamot i form av Mats Norberg, affärsrådgivare på Ludvig & Co.

– Jag känner mig väldigt tacksam över att ha fått stämmans förtroende att leda styrelsens arbete. Det är en stor ära att överta ordföranderollen efter Stig Wiklund, som så länge arbetat på ett inspirerande sätt med att främja företagandets utveckling i Västerbotten och Västernorrland, säger Johan Duvdahl.

Johan Duvdahl är näringslivschef i Storumans kommun och har sedan 2018 varit verksam som styrelseledamot i SNRS. Med sin bakgrund har han gedigen kunskap om villkoren för inlandets företagare och entreprenörer.  
– Jag känner väl till glesbygdsföretagarnas utmaningar, men även de möjligheter som finns för entreprenörer som brinner för sin verksamhet och har en stark affärsidé. Ett bra exempel på det är Idunn Norsjö Wine & Co, som SNRS nyligen investerade drygt 1,2 miljoner kronor i. De har en vision kring hållbarhet och lokal utveckling, samtidigt som de skapar sysselsättning i inlandet, säger Johan Duvdahl.   

Mats Norberg, Ramvik, är ny styrelseledamot i SNRS och han poängterar vikten av den inre drivkraften hos entreprenörer och företagare:
– Med vår samlade kompetens inom SNRS så kan vi göra stor skillnad för många företagare. Men för att du ska lyckas fullt ut som företagare så är ditt eget personliga intresse och passionen för det du gör otroligt viktigt, eller till och med helt avgörande.

Mats Norberg är verksam som affärsrådgivare på Ludvig & Co där han arbetar med företagare som befinner sig i någon form av förändring – allt från uppstart och utveckling av företagande, till generationsskifte, försäljning eller avveckling. Mats driver även egna företag i mindre skala inom hästuppfödning samt paketering och administration kring andelsägande av travhästar.

Ny styrelse i Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse är:
Johan Duvdahl, Storuman, ordförande (nyval)
Carina Karlsson, Sollefteå (omval)
Jonas Nordin, Umeå, (omval)
Marcus Claesson, Härnösand, ledamot (omval)
Maria Ottosson, Skellefteå (omval)
Mats Norberg, Ramvik (nyval)

För ytterligare information:
Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se
070-236 54 36

Johan Duvdahl
Styrelseordförande Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
johan.duvdahl@storuman.se 
070-379 31 15

Mats Norberg
Styrelseledamot Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
mats.norberg@ludvig.se 
070-213 39 74
___________________________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region. Den främsta målsättningen med våra investeringar är inte att maximera avkastningen i form av pengar utan att vara en kraft som verkar för långsiktig regional utveckling. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media