Nyvald styrelse sätter fokus på inlandet

Report this content

Vid Sparbanksstiftelsen Norrlands årsstämma valdes en ny styrelse till Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. En av de nya ledamöterna är Johan Duvdahl, näringslivschef i Storumans kommun, och med gedigen kunskap om villkoren för inlandets företagare och entreprenörer.
– Genom mitt arbete är jag väl insatt i glesbygdsföretagarnas utmaningar. Därför är jag väldigt stolt över att få vara med och göra skillnad i Riskkapitalstiftelsen, säger Johan Duvdahl. 

– Många verktyg för finansiering är idag anpassade till de förutsättningar som råder i städerna. Därför känns det hedrande och viktigt att få verka för att utveckla även företagen och de entreprenöriella krafterna i inlandet. Det är en viktig uppgift, säger Johan Duvdahl, som även har egen erfarenhet av att driva företag i inlandet.

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse har till syfte att främja regional företagsutveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. 2012 justerades stiftelsens investeringsfilosofi till att främst rikta in sig på ungt företagande och unga företag med potential för tillväxt och goda utsikter för lönsamhet.  På så sätt vill Riskkapitalstiftelsen generera sysselsättning och samhällsnytta i de båda länen.

– 2018 kommer vi att fokusera än mer på inlandet och glesbygden. Och här har Johan Duvdahl, med sin kännedom om glesbygdsföretagens konkreta förutsättningar och sina välutvecklade nätverk, mycket att tillföra. Vi behöver bli bättre på att synas i inlandet och bidra i ännu högre grad till en god och långsiktig regional utveckling även där. I det arbetet kommer Johan Duvdahl att spela en viktig roll, säger Maria Hedblom, vd för Sparbanksstiftelsen Norrland.

Riskkapitalstiftelsen kan se tillbaka på ett aktivt 2017 där fyra investeringar genomfördes i Västerbottens och Västernorrlands län. Och även 2018 kommer också att präglas av hög aktivitet, om än på lite andra sätt.

– Riskkapitalstiftelsen är ännu ganska ung och vi jobbar ständigt med att utvecklas. Under 2018 ligger vårt fokus på att arbeta långsiktigt, vara synliga och hitta de företag där vi verkligen kan göra skillnad och bidra till en stark regional utveckling, säger Stig Wiklund, ordförande i Riskkapitalstiftelsen och Sparbanksstiftelsen Norrland.

Den nya styrelsen valdes vid Sparbanksstiftelsen Norrlands årsstämma i Sundsvall den 20 april. Även Sparbanksstiftelsen Norrland kan se tillbaka på ett aktivt år. Förutom de konstnärs- och idrottsstipendier som årligen delas ut, har stiftelsen tillbringat mycket tid med huvudmännen ute på de lokala Swedbankkontoren. Man har också arbetat aktivt med Ung Ekonomi och UF som utbildar skolungdomar i entreprenörskap.

Ny styrelse i Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse är:

Stig Wiklund, Sundsvall, ordförande (omval)
Marcus Claesson, Härnösand, ledamot (omval)
Claudia Häggström, Örnsköldsvik, (omval)
Per Levén, Umeå, (omval)
Jonas Nordin, Umeå, (omval)
Johan Duvdahl, Storuman (nyval)

För mer information:

Maria Hedblom
Vd Sparbanksstiftelsen Norrland
070 236 54 36
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

Johan Duvdahl
Styrelseledamot Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
070 379 31 15

___________________________________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region. Den främsta målsättningen med våra investeringar är inte att maximera avkastningen i form av pengar utan att vara en kraft som verkar för långsiktig regional utveckling. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media