Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse investerar i Big Akwa

Report this content

Big Akwa är food-tech företaget som planerar att bygga en landbaserad fiskodling som årligen kommer att kunna producera 3 000 ton fisk. De tar in 2 660 000 kr från Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, Almi Invest samt ytterligare två privata investerare.

Härnösandsbaserade Big Akwa som grundats av Hugo Wikström och Elena Petukhovskaya, har utvecklat en helt ny fiskodlingsteknik, med såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet. Fiskodlingen bedrivs i ett industriellt samarbete med processindustrin, vilket skapar en cirkulär lösning där restprodukter tillvaratas på ett ekonomiskt sätt.

Big Akwas första odlingsanläggning är för en årlig produktion av 3 000 ton fisk. Fiskodlingen kommer att byggas i Västernorrland.

– Big Akwa arbetar hållbart och synergistiskt för en grönare framtid. Det är en omställning som gynnar hela vår planet och alla som bor här, berättar Elena Petukhovskaya, en av grundarna av Big Akwa. 

– Big Akwas arbete och hållbar teknik ligger helt i linje med vårt arbete att investera i hållbara företag vars affärsidé leder till den gröna omställningen, säger Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse.

Big Akwas affärsidé, vilken bygger på livsmedelsförsörjning utan utsläpp och utan energiåtgång för uppvärmning, är hållbarhetsmässigt tilltalande. Investeringen är också bra ur ett regionalt utvecklingsperspektiv, då den möjliggör etablering av en helt ny typ av hållbar industri i regionen. 
Det kommer dock att ta tid innan man når marknaden i praktiken. Prospektering av rätt etableringsplats, tillståndsansökningar, konstruktion av anläggning och inte minst själva odlingen av fisken gör att produkten finns på marknaden först om några år.

Investerarna är Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, Almi Invest, Adurra AB samt Evalena Blomqvist AB.  

För ytterligare information:

Maria Hedblom
Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
070-236 54 36
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se 

Elena Petukhovskaya
Big Akwa
076–843 22 04
elena@bigakwa.com
__________________________________________

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region. Den främsta målsättningen med våra investeringar är inte att maximera avkastningen i form av pengar utan att vara en kraft som verkar för långsiktig regional utveckling. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media