Två nya i Riskkapitalstiftelsens styrelse

Report this content

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse utökar sin styrelse från sex personer till sju och väljer in två nya personer i sin styrelse. Carina Karlsson från Sollefteå, vd på mjukvarubolaget arifiQ, och Maria Ottosson från Skellefteå, ägare av Älvsbacka Fastigheter samt Berglund Bygg, valdes in vid årsstämman.
– Jag har alltid haft en stor tilltro till begreppet ”pay it forward” och att få vara med och utveckla vår region på det sätt Riskkapitalstiftelsen gör känns väldigt inspirerande, säger Carina Karlsson.

Carina Karlsson och Maria Ottosson har båda lång erfarenhet av företagande. Det innefattar tidiga skeden, som handlar om att etablera grunderna, genomföra de första investeringar, söka patent och bygga upp ett nytt varumärke.  

Maria Ottossons resa som entreprenör började när hon som 25-åring gav sig in i fastighetsbranschen. Nu ser hon fram emot att använda sin kompetens och erfarenhet för att hjälpa unga och kreativa människor att utveckla deras verksamheter.
– Det som intresserar mig allra mest är att lösa problem och bidra till utveckling, oavsett om det gäller kapitalet, företaget eller personen, säger Maria Ottosson.

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelsen har i dagsläget 14 portföljbolag verksamma inom en rad olika branscher. Stiftelsen främjar ungt företagande i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att satsa på personer snarare än enskilda aktiviteter hoppas stiftelsen uppnå större och mer hållbara effekter över tid.

– Jag vet hur svårt, utmanande, roligt och fantastiskt det är att skapa något alldeles nytt, men även hur sårbar och ensam man kan vara i olika delar. Jag vill vara med och bidra till ett samhällsklimat där inställningen är att allt är möjligt och där man vågar satsa och utmana – det vinner vi alla på, säger Carina Karlsson.

Carina Karlsson och Maria Ottosson valdes in vid Riskkapitalstiftelsens årsstämma i Umeå den 16 maj. Den nya styrelsen består av:

  • Stig Wiklund, Sundsvall, ordförande (omval)
  • Marcus Claesson, Härnösand, ledamot (omval)
  • Per Levén, Umeå, ledamot (omval)
  • Jonas Nordin, Umeå, ledamot (omval)
  • Johan Duvdahl, Storuman, ledamot (omval)
  • Carina Karlsson, Sollefteå, ledamot (nyval)
  • Maria Ottosson, Skellefteå, ledamot (nyval)

För mer information:

Maria Hedblom
vd, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
070-236 54 36
maria.hedblom@sparbanksstiftelsennorrland.se

Carina Karlsson
Styrelseledamot, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
070-389 19 09

Maria Ottosson
Styrelseledamot, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse
070-664 57 22

Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse verkar för att främja regional utveckling i Västerbottens och Västernorrlands län. Genom att investera i aktieposter hjälper vi nystartade företag i vår region. Den främsta målsättningen med våra investeringar är inte att maximera avkastningen i form av pengar utan att vara en kraft som verkar för långsiktig regional utveckling. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media