Sparta Holding avyttrar sitt aktieinnehav i Finnveden

Sparta Holding avyttrar sitt aktieinnehav i Finnveden Sparta Holding AB (Box 16311, 103 25 Stockholm, org.nr 556080-3842) ("Sparta Holding"), som i sin helhet ägs av Svenska Sparbanksföreningen, har idag avyttrat 6.639.752 B-aktier i Finnveden AB (publ) ("Finnveden") motsvarande cirka 25% av totala antalet aktier och röster i Finnveden. Efter försäljningen äger Sparta Holding inga aktier i Finnveden. Aktierna har förvärvats av ett antal investerare i Sverige och utomlands. Sparta Holdings verksamhet har varit inriktad på investeringar i företag med tillväxtpotential och företag under rekonstruktion där förbättringspotential finns. Dessa företag har i huvudsak varit kunder till FöreningsSparbanken och till fristående sparbanker. Styrelsen för Sparta Holding har beslutat att ändra inriktningen på verksamheten och ej vara engagerad i industriell verksamhet. En del företag har redan sålts och andra är under avveckling. Det är därför naturligt för Sparta Holding att avyttra sitt innehav i Finnveden. Sparta Holding har under en lång tid varit huvudägare i Finnveden som under de senaste åren genomfört omfattande omstruktureringsprogram, vilka till stora delar nu är i hamn. Finnveden är idag ett lönsamt bolag. Alfred Berg ABN AMRO och Lenner & Partners har varit rådgivare till Sparta Holding i samband med försäljningen av aktierna i Finnveden. Stockholm den 17 december 2003 Sparta Holding AB Styrelsen För ytterligare information: Göran Collert, styrelseordförande Sparta Holding, tel: 08-58 59 1004 Lars Strandberg, VD Sparta Holding, tel: 08-406 08 70 eller 070-643 46 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar