SPCS-Gruppen i norskt samarbete om småföretagslösningar

SPCS-Gruppen i norskt samarbete om småföretagslösningar SPCS-Gruppens norska företag Rubicon Norge har träffat avtal med ADCom Data om lösningar för småföretagsmarknaden. Avtalet innebär att företagen ska samarbeta om leveranser av kompletta ekonomisystem till mindre företag i allmänhet och byggvaru- och redovisningsbranscherna i synnerhet. ADCom Data breddar med det här avtalet sin kompetens och med satsningen på Rubicons marknadsledande ekonomi- och säljstödsystem sin ställning på marknaden. Rubicon ställer både resurser och marknadsstöd till förfogande för att stärka ADCom Datas position i Norge. - Det är mycket värdefullt för oss att kunna samarbeta med Rubicon Norge, säger Helge Mjølnerød, vd i ADCom Data. Företagets produkter är marknadsledande på småföretagsområdet och tillfredställer de krav som vi ställer på våra leverantörer. Vi tror att en satsning på Rubicons produkter och lösningar starkt kommer att bidra till att öka omsättningen över hela linjen. - Genom samarbetet med ADCom Data lägger vi grunden för en ännu bredare distribution av våra marknadsledande programvaror för småföretagsmarknaden, säger Geir Arne Olsen, vd i Rubicon Norge. Dessutom stärker vi vår satsning på de branscher som finns inom byggvaru- och redovisningssektorerna, eftersom ADCom Data dels har en god geografisk täckning, dels har kompetens och resurser. För ytterligare information kontakta Geir Arne Olsen, Rubicon Norge på telefon +47 91 60 14 73 eller Helge Mjølnerød, ADCom-Gruppen på telefon +47 91 76 61 63. Övrigt informationsmaterial kan beställas via e-postadressen pressinfo@spcs.se. Fakta om ADCom Data ADCom Data är en rikstäckande norsk kedja när det gäller IT-lösningar. Verksamheten är framför allt inriktad på administrativ databehandling, hårdvara, nätverk, kommunikation samt ASP-lösningar. ADCom omsätter cirka 220 MNOK. Målet är att bli en ledande aktör när det gäller IT-lösningar på småföretagsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar