SPCS i samarbete för fler nya företagare

SPCS i samarbete för fler nya företagare Scandinavian PC Systems har inlett ett samarbete med stiftelsen Jobs and Society. Syftet är att stödja stiftelsens verksamhet och att kunna erbjuda nya företagare ekonomiprogram av hög kvalitet och till rimliga priser. Jobs and Society står bakom de NyföretagarCentrum, som finns på ett 80-tal orter runt om i landet. Varje år får cirka 15 000 nystartare kostnadsfri och objektiv rådgivning den vägen. - SPCS står för en filosofi i sin programutveckling som stämmer med den policy som vi arbetar med gentemot nya företagare, säger Harry Goldman, verkställande ledamot i Jobs and Society. Därför är det naturligt för oss att inleda ett ännu närmare samarbete med SPCS, som vi med goda erfarenheter redan känner som samarbetspartner på ett par orter i landet. Hos Scandinavian PC Systems är erfarenheten stor av att leverera ekonomiprogram som passar nya företagare. Merparten av kunderna finns bland företag med upp till 20 anställda. Sedan starten för mer än 15 år sedan har SPCS sålt mer än 300 000 program för bl a bokföring, fakturering, lönehantering och skatteberäkning. - Nyföretagarna är historiskt sett en av våra viktigaste målgrupper, säger Rolf Dahlberg, vd i Scandinavian PC Systems AB. Att starta ett företag har för många blivit synonymt med att skaffa ett ekonomiprogram från SPCS. Det utvecklade samarbetet med Jobs and Society innebär att vi gör kopplingen till nyföretagandet ännu tydligare. För mer information kontakta Rolf Dahlberg, Scandinavian PC Systems AB, tel 0470-70 60 00, e-post rolf.dahlberg@spcs.se eller Harry Goldman, Jobs and Society, tel 08-14 44 00, e-post harry.goldman@jobs-society.se Övrigt informationsmaterial kan beställas via e-postadressen pressinfo@spcs.se. Om Jobs and Society Principerna för Jobs and Societys NyföretagarCentrum är att det lokala näringslivet är "motorn" i verksamheten och svarar huvuddelen av finansieringen. Vidare är samarbete med organisationer samt med lokala och centrala myndigheter mycket viktigt och rådgivarnätverket, med experter och företagare, den viktigaste resursen. Det finns 3 500 personer i dessa nätverk. Under år 2000 fick cirka 15 000 personer rådgivning om att starta företag. Endast en procent av de företag som startat efter kontakt med stiftelsens NyföretagarCentrum går i konkurs inom tre år, vilket visar att kvaliteten på rådgivningen är hög. Jobs and Society stöds av ett trettiotal företag och organisationer i Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar