SPCS preliminära resultat för år 2000

SPCS preliminära resultat för år 2000 SPCS-Gruppen räknar med ett positivt resultat före skatt på 21-24 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet 2000. I resultatet ingår 10 MNOK som satts av till tidigare intäktsförda projekt samt till kostnader knutna till strukturförändringar i den norska delen och koncernens verksamhet i Helsingborg. Den svenska verksamheten i Scandinavian PC Systems AB, vars kunder huvudsakligen finns bland företag med upp till 20 anställda, har gått bättre än väntat under det fjärde kvartalet och gör sitt bästa kvartal någonsin. Koncernens omsättning för hela året blev cirka 375 MNOK mot 367 MNOK 1999 med ett förväntat resultat före skatt på 13-16 MNOK efter avsättningar på 10 MNOK. Den svenska verksamheten i SPCS AB gick bättre än väntat under år 2000. Resultatet före skatt blev 48 MNOK mot 39 MNOK 1999 - en historisk toppnivå. I den norska delen av verksamheten räknar SPCS-Gruppen ASA med att ha etablerat en kostnadsnivå som är i bättre balans med de förväntade intäktsströmmarna 2001. Det definitiva resultatet för år 2000 presenteras den 22 februari 2001. Hans Christian Qvist Koncernchef För mer information kontakta Rune Falstad, finansdirektör i SPCS-Gruppen ASA, på telefon 0047-23158331 eller Rolf Dahlberg, vd i Scandinavian PC Systems AB, på telefon 0470-706000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar