SPCS startar året med två nya program

SPCS startar året med två nya program Scandinavian PC Systems gör en rivstart på 2001 och lanserar två helt nya program - SPCS Analys och SPCS Koncern. Programmen riktar sig både till företag och redovisningsbranschen, som är SPCS två viktigaste kundsegment. SPCS Analys används för att få bättre kontroll över företagets bokföring och ekonomiska ställning. Programmet innehåller en del för huvudboksanalys, där man kan göra urval eller spåra felaktigheter i bokföringen. I rapportdelen kan man göra presentationer av företagets resultat- och balansräkning samt nyckeltal i siffror och grafik. Alla resultat och rapporter kan skickas till Word och Excel för vidare bearbetning. SPCS Koncern är ett nytt verktyg för den som upprättar bokslut och årsredovisning för koncerner. Programmet passar lika bra för fristående koncerner som för redovisnings- och revisionsbyråer. SPCS Koncern ger användaren en fullständig dokumentation av koncernbokslutet och en klar överblick över koncernen och dess företag. - Med lanseringarna av de här båda programmen har vi en helt komplett serie program för redovisningsbyråer och revisorer, säger Rolf Dahlberg, vd i Scandinavian PC Systems AB. Samtliga program är framtagna i nära samarbete med KPMG och andra företrädare för redovisningsbranschen. Det borgar för att de funktioner som behövs finns med och är enkla att arbeta med. - Det är mycket positivt att vi nu fullbordat utvecklingssamarbetet med SPCS, säger Stefan Andersson, ansvarig för arbetet hos KPMG. För oss innebär det att vi kan erbjuda ett komplett integrerat system för samtliga våra 70 kontor över hela landet. Det gör att våra medarbetare såväl som våra kunder får full nytta av utvecklingsarbetet. För mer information kontakta Rolf Dahlberg, tel 0470-70 60 00, e-post rolf.dahlberg@spcs.se eller Christina Wadhed, tel 0470-72 68 00, e-post christina.wadhed@spcs.se(SPCS Analys) eller Heléne Hardebring, tel 0470-72 68 00, e-post helene.hardebring@spcs.se (SPCS Koncern) Övrigt informationsmaterial och produktbilder kan beställas via e- postadressen pressinfo@spcs.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar