Analysguiden: Fler triggers i närtid

Report this content

SpectraCure har diskussioner med FDA om ”accelerated approval”. Vid godkännande kan det möjliggöra för en lansering redan 2020. Det skulle öka chanserna för att träffa ett samarbete men även göra bolaget till en mer attraktiv för­värvs­kandidat.

SpectraCure (bolaget) har utvecklat IDOSE®, ett avancerat medicinskt verktyg för individanpassad dosering vid behandling av solida tumörer med metoden PDT. Bolaget fokuserar initialt på återfall av prostatacancer efter strålbehandling där det kliniska behovet är stort. Denna nisch värderas till cirka 2,3 MRD euro per år. Samtidigt finns möjligheter inom andra indikationer som exempelvis prostatacancer. Det nästan tio-dubblar marknadspotentialen i bara Europa och USA.

Bolaget genomför nu en fas II-studie. Förhoppningen är att den sista patienten behandlas innan utgången av 2019 och att ett preliminärt resultat kan presenteras i början av 2020. Enligt de preliminära resultaten som presenterades för den första patienten i fas II-studien syns en mycket tydlig behandlingseffekt i det behandlade området på magnetkamerabilder. Spectracure har parallellt fört en diskussion med FDA om en så kallad ”accelerated approval”. Ett sådant skulle innebära att bolaget kan få ett marknadsgodkände för metoden baserat på en ”surrogate endpoint”, vilket i detta fall skulle kunna vara data som påvisar behandlingseffekt efter tre månader. Det istället för att vänta på 12 månaders uppföljning. Ett ”Accelerated approval” kan alltså medföra att bolaget kan lansera metoden som tidigast redan mot slutet av 2020. Det skulle även öka sannolikheten för att ett partner-samarbete kan träffas men också göra bolaget till en mer attraktiv förvärvskandidat.

Bolaget har utestående teckningsoptioner (TO3) som kan lösas in mellan den 1–29 november 2019. Två teckningsoptioner ger rätten att teckna en ny aktie till en kurs om 6,5 kronor per aktie. I basscenariot beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 27,5 kronor för de kommande 12 månaderna. Givet detta, liksom senaste betalda kurs i aktien som också överskrider lösenkursen är det fördelaktigt att teckna teckningsoptionerna. Vid full teckning stärks kassan med 37,1 MSEK. Möjliga trigger i närtid är effektdata och ytterligare information om ”accelerated approval”-ansökan. 

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Prenumerera