Analysguiden: Hoppas kunna återuppta fas 2-studien inom kort

Report this content

Pandemin har försenat SpectraCures pågående fas 2-studie, men Analysguiden ser fortsatt stor potential. Dessutom ger SpectraCures välfyllda kassa bolaget stor handlingsfrihet.

Fortsatt tät dialog med klinikerna i studien
Den pågående fas 2-studien har ytterligare försenats till följd av Covid-19-pandemin. Bolaget är mycket angelägna om att åter komma igång med behandlingar och står i tät dialog med de kliniker som ingår i studien. Vid University College London Hospital i London återupptogs studien den 8 oktober 2020 och rekrytering är nu åter igång. Genomförande av behandlingar försvåras av den allmänna pandemisituationen i Storbritannien, men bedömningen är att behandlingar ska kunna genomföras inom kort, när övriga former av cancerbehandlingar återupptas.

Stor potential inom prostatacancer
Varje år diagnosticeras ca 190 000 nya fall av prostatacancer i USA och i Europa är motsvarande siffra 400 000. Efter strålbehandling drabbas ca 60 000 av återfall, och detta är den initiala målgrupp man vill erbjuda behandling med fotodynamisk terapi (PDT). SpectraCures PDT-system är en medicinsk laserutrustning som används för att aktivera ett ljuskänsligt läkemedel som ges till patienten. Under laserljusleverans kan IDOSE® även i realtid utföra justeringar av den planerade dosen för att säkerställa att hela tumören behandlas utan att närliggande organ skadas. Bolaget inledde dessutom under 2020 ett samarbete med ett forskarlag i London kring bröstcancer där man kommer bistå med utrustning och projektledning i forskarlagets planerade fas 2b-studie.

Välfylld kassa ger handlingsfrihet
SpectraCure rapporterade mindre intäkter under 2020 och resultatet uppgick till -15 mkr. Efter fjolårets emission har man en nettokassa på 155 mkr. Man har de resurser som krävs för att finansiera förberedelser inför en fas 3-studie, regulatoriska förberedelser inför FDA-ansökan avseende accelerated approval, samt initiering av nya kliniska indikationer. I mars utsågs Johan Folkunger till ny VD med ett tydligt uppdrag att leda bolaget in i den kommande kommersialiseringsfasen. Han har haft ledande befattningar i ett flertal bolag inom life science, senast på investmentbolaget MedCap och innan dess som VD och Sverigechef på Philips Health Systems.

Riktkursen justeras ned något då fas 2 försenas
Vi ser fortsatt stor potential för SpectraCures teknik vid framgångsrik lansering. Till följd av den försenade fas 2-studien justerar vi ned vår riktkurs något till 23 kr (tidigare 26 kr).

Läs analysen här

Prenumerera