Analysguiden: Ljuset pekar mot fas II

SpectraCure har ett verktyg för individanpassad dosering vid behandling med PDT. Fokus ligger initialt på återkommande prostatacancer och en fas II-studie närmar sig, vilket kan skapa uppställ i aktien. Lyckas bolaget att ta detta projekt till marknaden kan det vara starten på något ännu större. 

SpectraCure (bolaget) har utvecklat IDOSE®, ett avancerat medicinskt verktyg eller för behandling av cancertumörer med metoden PDT. Denna metod är minimalinvasiv och behandlar tumören med ett fotoreaktivt läkemedel som aktiveras vid ljusexponering. Avsikten med IDOSE är att genom att individanpassa doseringen av mängden ljus skapa bästa möjliga förutsättningar för det behandlande läkemedlet att verka. Bolaget har att initialt fokuserat på återkommande prostatacancer efter strål­behandling. Tillståndet behandlas i dag främst med hormon­baserade behand­lingar. Det stora problemet med hormonbaserade behand­lingar är att de inte tar bort cancertumören. Med andra ord finns ett tomrum av kurativa behandlingsmetoder med en lindrigare riskprofil. Kan SpectraCure i den kliniska utvecklingen påvisa effekt och säkerhet och ta sig hela vägen till marknaden finns goda möjligheter för detta tomrum att fyllas.

SpectraCure genomför just nu en klinisk fas I-studie med IDOSE i kombination med Visudyne® med patienter med återkommande prostatacancer efter strålbehandling. Studien närmar sig sitt slut och har hittills gått relativt snabbt att rekrytera till. Utfallen har hittills nått upp till utsatta mål. Vi bedömer ett eventuellt beslut om att påbörja en fas II-studie är värdedrivande för aktien. Beslut bör kunna meddelas i slutet av kv3 alternativt i början på kv4.

Fas II-studie förväntas också kunna slutföras på en relativt kort tid. Givet fram­gång är avsikten att ingå utlicensieringsavtal med projektet för att finansiera den nästkommande större fas III-studien. Ett alternativ är att själva finansiera den större fas III-studien. Vidare är utköp av hela teknologin inte heller otänkbart i detta skede. Samtidigt skall noteras att fas II-studien, som avser påvisa metodens effekt, inte skall underskattas. Sannolikheten bedöms vara väl under 50 procent.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.

Prenumerera