Årsredovisning 2015 samt styrelsens förslag till bemyndigande

Se årsredovisning 2015 samt Styrelsens förslag till bemyndigande i bifogade pdf:er.

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.