Årsredovisning 2020

Report this content

SpectraCure AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu är publicerad, se bifogad fil.
Länk till Bolagets övriga ekonomiska rapporter.

 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90.

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för inre solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i bröst, i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com

Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet SPEC och Certified Advisor är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Taggar: