Avtal klart med sjukhus i London för kliniska studier om behandling av prostatacancer

SpectraCure har tecknat ett avtal med University College London Hospital (UCL Hospital). Avtalet omfattar de fortsatta kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi (PDT). UCL Hospital kommer initialt att medverka i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 2-studie.

Medverkan av UCL Hospital i fas 1-studien innebär att rekrytering av patienter kommer att pågå parallellt i London och Toronto, och resultaten kommer sedan att sammanställas.

– Vi är mycket nöjda med att ha ett avtal med Londonsjukhuset på plats, kommenterar vd Masoud Khayyami. UCL Hospital är ett mycket välrenommerat sjukhus och vi räknar med att takten i fas 1-studien nu kommer att kunna öka.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Prenumerera

Dokument & länkar