Avtal klart med University of Pennsylvania Hospital för klinisk studie om behandling av prostatacancer

SpectraCure har tecknat avtal med University of Pennsylvania Hospital (“Penn Hospital”) i Philadelphia, USA. Avtalet berör kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi (PDT). Penn Hospital kommer att vara delaktigt i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 2-studie.

Som tidigare meddelats kommer även University College London Hospital i London, UK, att medverka i fas 1-studien. Det innebär att rekrytering av patienter kommer att pågå parallellt i Philadelphia, London och Toronto, och resultaten kommer sedan att sammanställas.

– Det är mycket glädjande att vi nu har ett avtal med Penn på plats, kommenterar vd Masoud Khayyami. Dels är det viktigt för att kunna hålla en hög takt i det kliniska programmet framöver, och dels är det strategiskt betydelsefullt för kommersialisering och godkännande från myndigheterna att ha studien förlagd i USA. Penn Hospital är ett mycket välrenommerat sjukhus.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar