• news.cision.com/
  • SpectraCure/
  • Avtal klart med University of Pennsylvania Hospital för klinisk studie om behandling av prostatacancer

Avtal klart med University of Pennsylvania Hospital för klinisk studie om behandling av prostatacancer

Report this content

SpectraCure har tecknat avtal med University of Pennsylvania Hospital (“Penn Hospital”) i Philadelphia, USA. Avtalet berör kliniska studier om behandling av patienter med återfall i prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörterapi (PDT). Penn Hospital kommer att vara delaktigt i den fas 1-studie som även genomförs vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Därefter planeras en fortsättning i en fas 2-studie.

Som tidigare meddelats kommer även University College London Hospital i London, UK, att medverka i fas 1-studien. Det innebär att rekrytering av patienter kommer att pågå parallellt i Philadelphia, London och Toronto, och resultaten kommer sedan att sammanställas.

– Det är mycket glädjande att vi nu har ett avtal med Penn på plats, kommenterar vd Masoud Khayyami. Dels är det viktigt för att kunna hålla en hög takt i det kliniska programmet framöver, och dels är det strategiskt betydelsefullt för kommersialisering och godkännande från myndigheterna att ha studien förlagd i USA. Penn Hospital är ett mycket välrenommerat sjukhus.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar