Brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA godkänner klinisk studie

SpectraCures ansökan om att genomföra delar av en pågående klinisk fas 1-studie i Storbritannien har godkänts av brittiska läkemedelsmyndigheten, Medicines and Healthcare Products Agency (MHRA). Studien är samma fas 1-studie som SpectraCure genomför för behandling av prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada. Med godkännandet avser SpectraCure att inleda den pågående fas 1-studien vid ytterligare en klinik för behandlingar, University College London (UCL) Hospital.

Som tidigare meddelats har SpectraCure tecknat ett avtal med UCL Hospital att genomföra delar av studien.

Behandlingsmetoden som testas i studien, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses av laserljus av rätt våglängd aktiveras läkemedlet och slår ut tumören. Målgruppen för studien är patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats.

Godkännandet från MHRA innebär att myndigheten godkänner det kliniska protokollet för studien, samt användningen av SpectraCures medicintekniska system, SpectraCure P18 med IDOSE®. Vi ser fram emot att påbörja våra kliniska studier vid UCL Hospital snarast.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancertumörer i huvud- och halsregionen.

Taggar:

Prenumerera