Etiknämnd i London ger godkännande att påbörja klinisk studie

Report this content

Som tidigare meddelats har SpectraCure fått godkännande av brittiska läkemedelsmyndigheten (MHRA) för att genomföra delar av den pågående kliniska fas 1-studien för behandling av prostatacancer i London. Nu har även den regionala etiknämnden i London godkänt att studien påbörjas. Därmed är alla formella krav uppfyllda och studien kan påbörjas i London, vid University College London Hospital.

Studien är samma fas 1-studie som SpectraCure genomför för behandling av prostatacancer vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada.

Behandlingsmetoden som utvärderas i studien, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses av laserljus av rätt våglängd aktiveras läkemedlet och slår ut tumören. Målgruppen för studien är patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar