Ett framtida alternativ till hormonbehandling vid prostatacancer

Report this content

Vid årets cancerkongress i Chicago (ASCO) uppmärksammades nya hormonbehandlingar av patienter som drabbats av icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer och där det i dagsläget saknas egentlig behandling. Prostatacancer är västvärldens vanligaste cancerform. Varje år upptäcks omkring 600 000 nya fall i USA och Europa. Av dessa män drabbas 60 000 av återfall i prostatacancer1. SpectraCure arbetar sedan 2003 med en behandlingsmetod med stark potential att eliminera cancertumören helt. 

– Det är bra att cancertyper uppmärksammas och att nya alternativa hormonläkemedel presenteras som förlänger överlevnaden för de män som drabbas av prostatacancer. I dagsläget finns ofta endast hormonbehandlingar att tillgå för återfallspatienter. SpectraCure arbetar för att lansera en behandlingsmetod inom kort som faktiskt kan eliminera cancertumören i prostata och som kan erbjuda patienten en bibehållen god livskvalitet med mindre risk för vanliga biverkningar som inkontinens och impotens, kommenterar Johannes Swartling, teknisk chef på SpectraCure, resultaten som presenterades på ASCO-kongressen.

SpectraCures behandlingsmetod bygger på interstitiell PDT-behandling med dosplaneringsplattformen IDOSE®. Ingreppet är enkelt och sker under narkos och patienten kan komma att lämna sjukhuset några timmar efter behandling. Klicka här för att se Johannes Swartlings presentation av tekniken.

– Behovet av prostatacancerbehandlingar är stort och växer årligen. Cirka 600 000 patienter drabbas av prostatacancer i USA och Europa varje år. Vi ser därför även primär prostatacancer som en framtida möjlig indikation för vår behandling med en stor marknadspotential, säger Masoud Khayyami, SpectraCures VD.

Just nu genomför SpectraCure en företrädesemission som bland annat ska ta cancerbehandlingen till marknaden, säkerställa finansiering av planerad fas 3-studie, påbörja produktion av instrumentet i större skala och inleda kliniska program för nya indikationer som till exempel cancer i bröst, huvud och hals.

– På grund av coronapandemin har alla icke akuta prostatacancerbehandlingar på de sjukhus som ingår i vår kliniska studie skjutits fram. Detta innebär att vi ser en möjlighet till ökad patientrekrytering under kortare tid när vi nu får tecken att sjukhusen lättar på sina restriktioner, säger Johannes Swartling.

1 National Cancer institute, DR Keith Cengel, Hospital of the University of Pennsylvania.

Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet SPEC och Certified Adviser är G&W Fondkommission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser, G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Se även www.spectracure.com 

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för inre solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Prostatacancer är västvärldens vanligaste cancerform. Varje år upptäcks omkring 600 000 nya fall i USA och Europa. Av dessa män drabbas 60 000 av återfall i prostatacancer1 SpectraCure arbetar sedan 2003 med en behandlingsmetod med stark potential att eliminera cancertumören helt. 
Twittra det här

Citat

I dagsläget finns ofta endast hormonbehandlingar att tillgå för återfallspatienter. SpectraCure arbetar för att lansera en behandlingsmetod inom kort som faktiskt kan eliminera cancertumören i prostata och som kan erbjuda patienten en bibehållen god livskvalitet med mindre risk för vanliga biverkningar som inkontinens och impotens.
Johannes Swartling, CTO SpectraCure