Första listningsdag uppskjuten till onsdag 1 juli 2015

P.g.a av en något fördröjd process med registreringen av Spectracures aktier hos några aktieförvaltare/banker som inte har registrerat aktierna på tecknarnas depåer kommer första listningsdag skjutas fram till onsdag 1 juli 2015.

För ytterligare information se SpectraCures hemsida eller kontakta Masoud Khayyami, VD SpectraCure AB,

Masoud Khayyami,

VD SpectraCure AB (publ)

Telefon: 0708 15 21 90

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com    

Om SpectraCure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. Bolaget har kommit långt i sin utveckling och tar nu in kapital inför genomförandet av fas-1 och planerade fas-II studier i människa. Preliminär första listningsdag på Aktietorget är den 29:e juni.

Prenumerera

Dokument & länkar