Förstärkningar i SpectraCures organisation

Report this content

Idag hälsar vi Johan Glindre välkommen till SpectraCure. Johan Glindre kommer att arbeta som Clinical Project Leader och har en gedigen bakgrund inom kliniska studier, projektledning och kvalitetsarbete. Johan, med en master i molekylär biologi vid Lunds Universitet, har bland annat arbetat på Pharmacia och OctaPharma med kvalitetsarbete inom laboratorium och metodutveckling. Hos CanImGuide har han, de senaste åren, projektlett och koordinerat humana kliniska studier såväl som prekliniska studier på djur.

– Jag ser mycket fram emot att vara med och driva SpectraCures kliniska studier och projekt framåt, samt att bygga upp kontakter med kliniker och sätta upp nätverk, säger Johan Glindre.


– Det känns bra att förstärka kompetensen inom bolaget med en Clinical Project Leader som bland annat kommer att arbeta med att utveckla våra redan etablerade kontakter i de kliniska studierna, men också att utveckla nya kontakter, säger Johannes Swartling, CTO SpectraCure.

Annika Andersson, bolagets kommunikationschef sedan den 1 september 2019 har tagit plats i bolagets ledningsgrupp.

– Det är naturligt att Annika tar plats i bolagets ledningsgrupp. Kommunikation är en viktig komponent i kopplingen mellan vision, beslut, ledarskap och verkställande. Hon har den kommunikativa kompetens och erfarenhet som krävs och bidrar med ett kommunikativt perspektiv i vårt gemensamma arbete, internt såväl som externt, säger Masoud Khayyami, VD SpectraCure.

-– Under hösten har jag satt mig in i verksamhetsfrågorna för att kunna vara delaktig i diskussioner och för att kunna skapa strategier och strukturer för kommunikations- och marknadsföringsarbetet. Detta arbete är pågående och jag är glad att jag tillsammans med övriga i ledningsgruppen kan bidra till att driva SpectraCure framåt, säger Annika Andersson.

 

 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ


Masoud Khayyami, VD, +46(0) 70 815 21 90,  mk@spectracure.com

Johannes Swartling, CTO, +46 46 16 20 70, jsw@spectracure.com

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.


SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

SpectraCure förstärker organisationen med en Clinical Project Leader och kommunikationschefen tar plats i företagsledningen
Twittra det här

Citat

Det känns bra att förstärka kompetensen inom bolaget med en Clinical Project Leader som bland annat kommer att arbeta med att utveckla våra redan etablerade kontakter i de kliniska studierna, men också att utveckla nya kontakter-
Johannes Swartling, CTO SpectraCure
Det är naturligt att Annika Andersson tar plats i bolagets ledningsgrupp. Kommunikation är en viktig komponent i kopplingen mellan vision, beslut, ledarskap och verkställande. Hon har den kommunikativa kompetens och erfarenhet som krävs och bidrar med ett kommunikativt perspektiv i vårt gemensamma arbete, internt såväl som externt.
Masoud Khayyami, VD SpectraCure