Förtydligande angående optimal dos

Report this content

I ett pressmeddelande 7 juni 2018 meddelade SpectraCure att optimal dos är nära att fastställas i den fas 1-studie som företaget genomför rörande behandling av prostatacancer. I pressmeddelandet nämndes att hos patient 3 och 4 observerades närmast fullständig behandlingseffekt på prostata vid magnetkameraundersökning (MR). 

Vi vill förtydliga innebörden av denna beskrivning av behandlingsresultatet. Utvärderingen har gjorts genom att studera utbredningen av nekrosen (vävnadsförstörelsen) i MR-bilderna och jämföra denna med det målområde för behandlingen som definierats vid behandlingsplaneringen. Hos patienterna 3 och 4 observerades överensstämmelse mellan nekrosområdet och målområdet för behandlingen, det vill säga behandlingen var utifrån MR-bilderna fullständig i det område där man avsåg att behandla.

Dosnivån som användes i behandlingen av patient 4 fastslås därför som den optimala dosnivån. För att nå statistisk signifikans krävs nu ett fåtal ytterligare patientbehandlingar på samma nivå med samma positiva behandlingseffekt som patient 4, vilket skulle innebära att fas 1 i den kliniska studien ses som fullbordad.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Prenumerera

Dokument & länkar