GASPOROX emission kraftigt övertecknad

Spectracures systerbolag GASPOROX ABs emission kraftigt övertecknad

Den 23 september 2016 avslutades teckningstiden i Gasporox nyemission inför notering på Nasdaq First North Stockholm. Emissionen tecknades, inklusive teckningsåtagare, till cirka 76,3 MSEK. Emissionsbeloppet uppgår till 15,3 MSEK, d.v.s. en teckningsgrad på 500 procent. Gasporox tillförs genom emissionen över 1 100 nya aktieägare.

http://news.cision.com/se/gasporox/r/gasporox-emission-kraftigt-overtecknad,c2088169

Spectracure innehar ett ägande om ca 2.6% i systerbolaget GASPOROX AB, med en spännande och potentiellt mycket stor marknad inom området för gasmätning. Detta bolag siktar på avtal med stora tillverkare inom förpackningsindustrin och har kommit långt i sin produktutveckling.

För ytterligare information kontakta: 

Spectracure AB, VD Dr Masoud Khayyami, telefon: 0708-15 21 90.

E-post: mk@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

Om Spectracure:

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. SpectraCure planerar att starta fas I och senare fas II prövningar i 2016. De kliniska prövningarna planeras att utföras vid framstående Pennsylvania University Hospital i Philadelphia, USA, och Princess Margret Hospital i Toronto, Kanada. 

Prenumerera

Dokument & länkar