Information gällande patienturval för pågående klinisk studie

SpectraCure uppskattar det stora intresse som visas för den pågående kliniska studien på patienter som återfallit i prostatacancer. Under hösten har SpectraCure visat på kliniska resultat som i framtiden kan komma att bli revolutionerande för behandling av cancerpatienter.

I och med detta får SpectraCure dagligen förfrågningar från cancerdrabbade samt deras anhöriga om behandling av tumörer som inte omfattas av pågående kliniska studie.

SpectraCure följer ett strikt protokoll och de patienter som är aktuella för studien väljs ut av ansvariga läkare på de respektive klinikerna som deltar i studien. Även om vi  önskar det bästa och känner starkt för alla som kontaktar oss är patienturvalet dessvärre inget vi kan styra över.

Vår målsättning är att SpectraCures behandlingsteknik i framtiden ska kunna erbjudas till ytterligare cancerindikationer, förutom prostatacancer.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Prenumerera

Dokument & länkar