Johan Folkunger, SpectraCures nya VD tillträder idag

Report this content

 ”Jag är glad över möjligheten att kunna tillträda redan nu och ser fram mot att med full kraft sätta mig djupare in bolagets prioriteringar och börja arbeta med de strategiska frågorna”, säger Johan Folkunger.

Ingemar Kihlström, styrelseordförande, välkomnar Johan Folkunger till bolaget och ser fram emot att covid-restriktionerna ska lätta samt att det kommersiella strategiska arbetet för bolaget påbörjas.

”Johan Folkunger har styrelsens fulla stöd strategiskt och operativt”, kommenterar Ingemar Kihlström som avslutar med att tacka Masoud Khayyami för hans framgångsrika arbete.

”Jag hälsar Johan välkommen till SpectraCure som VD och ser fram emot bolagets fortsatta resa mot kommersialisering, säger Masoud Khayyami.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Masoud Khayyami, VD SpectraCure, e-post: mk@spectracure.com

Se även, www.spectracure.com

 

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är glad över möjligheten att kunna tillträda redan nu och ser fram mot att med full kraft sätta mig djupare in bolagets prioriteringar och börja arbeta med de strategiska frågorna.
Johan Folkunger, VD SpectraCure
Johan Folkunger har styrelsens fulla stöd strategiskt och operativt.
Ingemar Kihlström, styrelseordförande SpectraCure
Jag hälsar Johan välkommen till SpectraCure som VD och ser fram emot bolagets fortsatta resa mot kommersialisering.
Masoud Khayyami, SpectraCures avgående VD