Kliniska resultat från SpectraCures fjärde patientbehandling

Report this content

Den fjärde patienten i SpectraCures fas 1-studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer genomfördes, som tidigare meddelat, den 22 februari. Behandlingen utfördes med den metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT) som SpectraCure utvecklat. På de magnetkamerabilder (MR) av prostata som tagits en vecka efter behandling konstateras att behandlingen haft god påvisbar effekt. Bilderna uppvisar ett tydligt behandlingsresultat och avsedd förändring i prostatakörteln och tumörområdet till följd av PDT-behandlingen.

– Vi ser utomordentlig vävnadsdestruktion i prostata och tumörområdet, kommenterar dr Nathan Perlis, kirurgen som utförde behandlingen vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto.

– Även om resultaten är preliminära börjar vi nu, efter fjärde patientbehandlingen, få en allt mer samlad bild av behandlingarnas effekt. Vi är mycket glada över att vår teknik visar sig fungera på ett flertal patienter, med deras individuella förutsättningar, säger bolagets vd Masoud Khayyami.

Effekten på cancertumören kommer att utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av patienterna genom PSA-tester, magnetkameraundersökning, samt vävnadsprover, i enlighet med ett i förväg uppställt protokoll.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancertumörer i huvud- och halsregionen.

Taggar:

Prenumerera