Korrigerad delårsrapport Q2

Report this content

Det har blivit feltryck i kassaflödesanalysen i rapport Q2 som publicerades på AktieTorget den 17 augusti. Troligtvis har det hänt något vid layouten. Resultat/balansräkningen är emellertid korrekt. Det korrekta kassaflödet är enligt nedan;

Årets kassaflöde 7 973 528 -7 771 957
Likvida medel vid periodens början 381 668 8 153 625
Likvida medel vid periodens slut 8 355 196 381 668

Korrigerad delårsrapport är publicerad på bolagets och AktieTorgets webbplatser.


SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska lasertillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

www.spectracure.se 

Prenumerera

Dokument & länkar