Korrigering av pressmeddelande från 2018-03-23 08:58

Report this content

I pressmeddelande tidigare under dagen angavs felaktigt måttenheten mg istället för ng. Den senast behandlade patienten hade ett PSA-värde på 25 ng/ml före behandlingen. Vid det senaste återbesöket efter behandlingen hade PSA sjunkit till 7 ng/ml, med en nedåtgående trend.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar