Marknadsmeddelande 50/18 - Korrigering, sista dag för handel med SpectraCure AB:s TO2 är den 26 februari 2018 (tidigare angivet 26 januari 2018)

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, SPEC TO2, är den 26 februari 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: SPEC TO2
ISIN-kod: SE0009294853
Orderbok-ID: 40YD
CFI: RMXXXX
FISN: SPECTRACUR/OPT RTS 20180228 
Sista handelsdag: 26 februari 2018

Stockholm den 21 februari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota interna cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.