Möte i London för att förbereda första patientbehandling i klinisk studie

Report this content

Förberedelserna inför den första patientbehandlingen i London i SpectraCures kliniska fas 1-studie för behandling av prostatacancer har nu nått slutfasen. I studien, som är pågående vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, har som tidigare meddelats hittills sex patienter behandlats med SpectraCures metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT).

Planeringen i samarbetet med London har nått stadiet att patientbehandlingarna snart kan påbörjas vid University College London Hospital (UCL). All utrustning har transporterats från SpectraCure till sjukhuset i London och är nu på plats. Tisdag den 5 juni kommer en genomgång av hela behandlingsproceduren att hållas med läkarteamet under ledning av ansvarig läkare, dr Caroline Moore, och personal från SpectraCure. Detta blir den sista aktiviteten som kommer att hållas innan patientbehandlingarna kan påbörjas.

Bakgrund

SpectraCures kliniska fas 1-studie är riktad mot patienter med återfall av prostatacancer efter strålbehandling. Denna patientkategori saknar idag botande behandlingsalternativ i rutinvården. Syftet med studien och kommande studier är att etablera SpectraCures PDT-metod som ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar