Möte med kliniskt ansvarig prostataläkare från Toronto anordnas i Lund

Report this content

SpectraCure ordnar ett internmöte med experter på prostatacancer i Lund tisdag 21 november 2017. Till mötet kommer den ansvarige läkaren för fas 1-studien i Toronto, Dr. Neil Fleshner. Även läkare från Skånes universitetssjukhus kommer att delta. Syftet med mötet är att diskutera de preliminära resultaten från den kliniska fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer som just nu genomförs med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Vidare kommer man diskutera nya strategier för behandling av prostatacancer med PDT, och kommande kliniska fas 2- och fas 3-studier.

SpectraCure kommer att kommunicera en sammanfattning av slutsatserna från mötet.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Taggar: