Normalläge i cancervården gynnar SpectraCures kliniska studie

Report this content

De sjukhus SpectraCure samarbetar med i den kliniska studien för behandling av återfall av prostatacancer återgår till normal verksamhetsnivå efter coronarestriktionerna. Sjukhusen närmar sig normalläget i cancervården innan coronapandemin och öppnar fler och fler operationssalar.

Vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, som är ett specialiserat cancersjukhus, finns ett 40-tal operationssalar. Vid coronaspridningens topp var endast fem salar öppna, förbehållet de mest akuta ingreppen. Sjukhuset har successivt öppnat fler och fler operationssalar för att nu närma sig normalläget.

Sjukhusen i London och Toronto är också på väg att återgå till normal verksamhet i cancervården.

Vi välkomnar återgången till normal verksamhet vid sjukhusen, och fortsätter att ha täta kontakter med respektive sjukhus och arbetar aktivt för att stötta patientrekryteringen. Det finns en kö av patienter som passar in i kriterierna för vår studie och därmed är tillgängliga för rekrytering till studien, säger Masoud Khayyami, SpectraCures VD.

SpectraCures aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet SPEC och Certified Advisor är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

 

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för inre solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

De sjukhus SpectraCure samarbetar med i den kliniska studien för behandling av återfall av prostatacancer återgår till normal verksamhetsnivå efter coronarestriktionerna. Sjukhusen närmar sig normalläget i cancervården innan coronapandemin och öppnar fler och fler operationssalar.
Twittra det här

Citat

Vi välkomnar återgången till normal verksamhet vid sjukhusen, men fortsätter att ha täta kontakter med respektive sjukhus och arbetar aktivt för att stötta patientrekryteringen. Det finns en kö av patienter som passar in i kriterierna för vår studie och därmed är tillgängliga för rekrytering till studien.
Masoud Khayyami, VD SpectraCure