Ny patientbehandling, fas 2 inledd

Report this content

En patient behandlades tisdagen den 9 april 2019 i SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer, vid University College London Hospital. 

Behandlingen utfördes med SpectraCures metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Proceduren gick enligt förväntan och patienten mår väl.

”Det är glädjande att vi nu officiellt inleder fas 2-studien tillsammans med våra kliniska samarbetspartners” kommenterar Masoud Khayyami, VD.

Syftet med fas 2-studien är att, med ett större statistiskt underlag än i fas 1-studien, visa att metoden är säker att använda och att den har klinisk effekt.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 10:43

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar