Ny patientbehandling i klinisk fas 1-studie

Den fjärde patienten har behandlats den 22 februari 2018  i den fas 1-studie som SpectraCure genomför för behandling av patienter med återfall av prostatacancer. Behandlingen utfördes vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto och förflöt utan komplikationer och patienten mår väl.

Behandlingsmetoden, så kallad fotodynamisk tumörbehandling (PDT), innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses med hjälp av SpectraCures instrument aktiveras läkemedlet och tumören slås ut.

Målgruppen för studien är patienter som fått återfall av hög-risk prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För denna patientgrupp saknas rutinmässiga, botande behandlingsalternativ och de är normalt hänvisade till hormonbehandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför ofta omfattande oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter, med färre och lindrigare biverkningar.

Vid behandlingen deltog även Dr Keith Cengel som är ansvarig läkare för den kliniska studien i Philadelphia. Efter behandlingen kommenterade Cengel: ”SpectraCures behandlingssystem kan vara Lösningen! Detta kan verkligen vara vad som framöver uträttar saker på en regelbunden basis.”

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancertumörer i huvud- och halsregionen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar