Patent godkänt i Europa

Report this content

SpectraCures patentansökan som avser en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE®-teknik har godkänts av det europeiska patentverket, EPO. IDOSE®-tekniken är central i SpectraCures metod för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). IDOSE®-tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut men frisk kringliggande vävnad inte skadas.

Det nya patentet skyddar en metod för att upptäcka och kompensera för blödningar i vävnaden som annars kan påverka hur laserljuset leds ut i prostatavävnaden. Med metoden kan man på ett bättre sätt än med tidigare metoder säkerställa att korrekt laserljusdos levereras till vävnaden vilket i förlängningen har potential att leda till förbättrad behandlingseffekt.

Patentet har som tidigare meddelats godkänts i USA och är även under granskning i flera andra länder som representerar SpectraCures största och viktigaste framtida marknader.

För ytterligare information:
Johan Folkunger, VD
E-post: jf@spectracure.com
Hemsida: www.spectracure.com

 

SpectraCure utvecklar ett behandlingssystem för eliminering av inre solida cancertumörer. Vi fokuserar initialt på återfallscancer i prostata, med en förhoppning att i framtiden även kunna behandla andra cancerformer som primär prostatacancer, cancer i bröst, bukspottkörtel, och huvud- och halsregionen. Metoden bygger på ett egenutvecklat och patenterat behandlingssystem bestående av hårdvara, en laserenhet, som utför PDT-behandling och behandlar själva prostatan i kombination med mjukvara, den patenterade dosplaneringsplattform IDOSE®. Metoden gör det möjligt att styra laserljusdosen så att tumören exponeras för en optimal dos för att uppnå tillräcklig behandlingseffekt. Behandlingssystemet har potential att göra interstitiell PDT-behandling noggrann, exakt och säker för varje patient. Målet är att patienten förutom att bli fri från tumören ska kunna bibehålla sin livskvalitet, med begränsade biverkningar. Vi genomför kliniska studier som ett viktigt led i den fortsatta utvecklingen av bolagets behandlingssystem.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.

 

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

SpectraCures patentansökan som avser en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik har godkänts av det europeiska patentverket, EPO. IDOSE-tekniken är central i SpectraCures metod för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). IDOSE-tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut men frisk kringliggande vävnad inte skadas.
Twittra det här