Patentansökan för skydd av ny teknik inlämnad

Report this content

SpectraCure har ansökt om ett nytt patent hos Europeiska patentverket. Patentet avser den tekniska lösning som används i SpectraCures nya generation av behandlingssystem. Tekniken medger att samma ljusledare, optiska fiber, används för både behandling och dosövervakning, vilket tillsammans med mjukvaran IDOSE är det som gör SpectraCures metod unik. 

I SpectraCures befintliga system används en fiberoptisk växel som är motorstyrd för att åstadkomma samma funktion. I den nya tekniska lösningen, som patentansökan avser, används enbart fasta komponenter. Detta minskar storleken och komplexiteten hos systemet kraftigt. Dessutom reduceras tillverkningskostnaden med minst tre fjärdedelar, systemet blir mer underhållsfritt, och flera tekniska prestandaparametrar förbättras.

– Den nya lösningen kommer att utgöra hjärtat av SpectraCures produkt på marknaden. Patentet innebär att vi skyddar tekniken under lång tid framåt, eftersom den nya lösningen är så pass tekniskt och ekonomiskt överlägsen den gamla, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling.

Den nya tekniska lösningen är resultatet av flera års utvecklingsarbete och har delvis möjliggjorts av nya landvinningar inom laserteknik, optik och mätteknik, samt att nya typer av komponenter finns tillgängliga.

Patentansökan har först skickats in för granskning hos Europeiska patentverket. Därefter kommer ansökan att gå in i en internationell fas för att få godkännande på alla de stora världsmarknaderna.

 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se
telefon: +46(0) 8 503 000 50.


Se även, www.spectracure.se

 

 

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

SpectraCure har ansökt om ett nytt patent hos Europeiska patentverket. Den nya tekniska lösningen är resultatet av flera års utvecklingsarbete och har delvis möjliggjorts av nya landvinningar inom laserteknik, optik och mätteknik, samt att nya typer av komponenter finns tillgängliga.
Twittra det här

Citat

Den nya lösningen kommer att utgöra hjärtat av SpectraCures produkt på marknaden. Patentet innebär att vi skyddar tekniken under lång tid framåt, eftersom den nya lösningen är så pass tekniskt och ekonomiskt överlägsen den gamla.
Johannes Swartling, teknisk chef SpectraCure