Patient 5 och 6 behandlade i Toronto, Kanada

Ytterligare två patienter behandlades under torsdagen den 3 maj 2018 i SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer, vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto. Behandlingen utfördes med den metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT) som SpectraCure utvecklat. Som tidigare utfördes behandlingarna av ett team lett av läkarna Neil Fleshner och Nathan Perlis. Allt gick enligt förväntan, bolagets teknik fungerade utmärkt enligt planerna och patienterna mår väl.

- Det är mycket glädjande att vi har kunnat behandla två patienter under en dag. Detta är ett viktigt steg för att kunna hålla en högre takt i det kliniska programmet framöver på inblandade sjukhus, kommenterar vd Masoud Khayyami.

Vid behandlingstillfällena medverkade även dr Caroline Moore från University College London (UCL) som observatör. Dr Moore är ansvarig läkare för den del av den kliniska studien som kommer att genomföras vid University College London Hospital.

”Det var väldigt informativt att observera vid patientbehandlingarna”, sa dr Moore efter att ha observerat behandlingarna på plats i Toronto. ”Vi ser fram emot att starta upp studien vid UCL Hospital.”

Behandlingsmetoden, PDT, innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses med hjälp av SpectraCures instrument aktiveras läkemedlet och tumören slås ut.

Målgruppen för studien är patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För denna patientgrupp saknas rutinmässiga, botande behandlingsalternativ och de är normalt hänvisade till hormonbehandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför ofta oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter, med färre och lindrigare biverkningar.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera