Patientbehandlig inleder klinisk studie på ytterligare sjukhus

Report this content

SpectraCures kliniska studie har påvisat lovande resultat i fas 1. Nu har ytterligare en patient behandlats, denna gång vid University College London Hospital (UCL).

Tisdagen den 2 oktober genomfördes patientbehandlingen som en del i SpectraCures kliniska studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer. Behandlingen utfördes denna gång vid University College London Hospital (UCL). Det är den sjunde patientbehandlingen sedan den kliniska studiens start, men den första som genomförs på SpectraCures samarbetssjukhus i London. Behandlingen leddes av dr Caroline Moore, urolog vid UCL, som tidigare närvarat som observatör vid två tidigare patientbehandlingar i Toronto. Patienten mår efter behandlingen väl.

– Det är verkligen glädjande att våra patientbehandlingar nu sker på ytterligare ett sjukhus. I och med det får vi nu tillgång till ytterligare värdefull kompetens och erfarenhet som finns vid UCL Hospital, kommenterar vd Masoud Khayyami.

Behandlingsmetoden, PDT, innebär att patienten ges ett ljusaktiverat läkemedel som ansamlas i tumören. När cancervävnaden belyses med hjälp av SpectraCures instrument aktiveras läkemedlet och tumören slås ut.

Målgruppen för studien är patienter som fått återfall av prostatacancer efter att ha strålbehandlats. För denna patientgrupp saknas rutinmässiga, botande behandlingsalternativ och de är normalt hänvisade till hormonbehandling för att hämma tumörens tillväxt. Hormonell behandling medför ofta oönskade biverkningar. SpectraCure har som mål att kunna erbjuda ett botande behandlingsalternativ för dessa patienter, med färre och lindrigare biverkningar.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar