• news.cision.com/
  • SpectraCure/
  • Senarelagd teckningsperiod i företrädesemissionen. Ny teckningsperiod, fredagen den 5 juni - tisdagen den 23 juni 2020. Villkoren är i övrigt oförändrade

Senarelagd teckningsperiod i företrädesemissionen. Ny teckningsperiod, fredagen den 5 juni - tisdagen den 23 juni 2020. Villkoren är i övrigt oförändrade

Report this content

SpectraCure AB (publ) senarelägger teckningsperioden i företrädesemissionen som offentliggjordes den 5 maj 2020. Ny teckningsperiod löper från fredag den 5 juni 2020 till och med tisdag den 23 juni 2020. Villkoren för företrädesemissionen är i övrigt oförändrade.

Styrelsen i SpectraCure AB (publ) har beslutat att senarelägga teckningsperioden i företrädesemissionen som offentliggjordes den 5 maj 2020. Ny teckningsperiod löper från den 5 juni 2020 till och med den 23 juni 2020. Anledningen till styrelsens beslut är att det prospekt som upprättas i samband med företrädesemissionen, till följd av längre handläggningstid än förväntat, inte kommer att vara registrerat hos Finansinspektionen när teckningsperioden ursprungligen skulle inledas den 2 juni 2020. Villkoren för företrädesemissionen är i övrigt oförändrade.

Beslutet medför att tidplanen kommer att se ut som följande:

4 juni 2020                                                Offentliggörande av prospekt (preliminärt)

5 – 23 juni 2020                                       Teckningsperiod

5 – 18 juni 2020                                       Handel i uniträtter (UR)

5 juni tills vidare                                       Handel i betalda tecknade units (BTU). Handel pågår fram tills emissionens registrering,
                                                                 enligt senare meddelande om dess avslut.

Omkring 26 juni 2020                               Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB (publ), VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.se

Taggar: