Sista förberedelse inför fas 2 - SpectraCure förlänger avtal med sjukhus i London

Report this content

Inför den stundande fas 2-studien har SpectraCure idag förlängt avtalet med University College London Hospital (UCL), för två år. Avtalet avser att täcka hela fas 2 för behandling av återfall av prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Syftet med fas 2-studien är fortsatt utvärdering av säkerhet och klinisk nytta av PDT-behandling av prostatacancer enligt bolagets kliniska program.

Planenligt är avtalsvillkoren och kostnaderna för fas 2 i väsentliga delar oförändrade jämfört med de avtalsvillkor som gällt för den framgångsrika fas 1-studien. Liksom tidigare innebär detta en del med fast kostnad per kalenderår, samt en rörlig del för varje patient som behandlas i den kliniska studien. Finansieringen täcks av den företrädesemission som genomfördes i november.

Detta var det sista avtalet som behövde tecknas inför fas 2-studien. De avtal som tidigare tecknats med de andra samarbetssjukhusen i studien, Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, samt University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia, omfattar även fas 2-studien.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar