Sista handelsdag med SPEC TO3 imorgon, 27 november

Report this content

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) TO3 är onsdagen 27 november. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna i TO3-programmet innebär att varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i SpectraCure till teckningskursen 6,50 kr. 

Vid fullt utnyttjande även av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget tillföras ytterligare som mest 37,1 MSEK efter avdrag för relaterade emissionskostnader, genom emission av ytterligare 5 899 885 aktier.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet
SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Sista dag för handel med SpectraCure AB (publ) TO3 är onsdagen 27 november. 
Twittra det här