SpectraCure: PSA-värden från klinisk prostatastudie nämnda på SpectraCures presentation vid Stora Aktiedagen i Stockholm

SpectraCure presenterade 13 november företaget på Stora Aktiedagen på hotell Sheraton i Stockholm i Aktiespararnas regi. SpectraCure genomför en klinisk fas 1-studie för behandling av återfallspatienter med prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Under föredraget nämnde SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling att PSA-värdena hos patient 2 har sjunkit från 1,4 ng/ml till 0,36 ng/ml efter behandlingen, vilket tyder på att behandlingen haft effekt. Patient 2 behandlades på en medelhög läkemedelsdos. Som tidigare meddelats har PSA-nivån hos patient 3, som behandlades på den högsta läkemedelsdosen, sjunkit från 4,9 ng/ml före behandling till 0,3 ng/ml efter behandlingen.

Det bör noteras att resultaten är preliminära. Effekten på cancertumören kommer att fortsatt utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av patienterna genom PSA-tester, ytterligare en magnetkameraundersökning, samt vävnadsprover, i enlighet med ett i förväg uppställt protokoll.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds Universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och buk- spottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.

Prenumerera