SpectraCure ansöker om nytt patent

Report this content

SpectraCure har ansökt om ett nytt patent till europeiska patentverket som täcker en ny teknik för att förbättra företagets IDOSE-teknik. IDOSE-tekniken är hjärtat av företagets metod för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Tekniken innebär i korthet att prostatavävnaden övervakas under behandlingen med en serie olika mätningar för att säkerställa att rätt dos ges, så att tumören slås ut men frisk kringliggande vävnad inte skadas.

”Precisionen i IDOSE är redan nu väldigt bra,” förklarar SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling. ”Vi arbetar dock hela tiden med att utveckla förbättringar som leder till ännu bättre precision, särskilt i situationer som kan uppkomma vid behandlingen som är svåra att förutsäga. En sådan är ifall det uppstår blödningar i vävnaden som påverkar hur laserljuset från vår utrustning leds ut i vävnaderna. Den nya tekniken som vi nu söker patentskydd för kan upptäcka och kompensera för sådana blödningar på ett bättre sätt än tidigare.”

Ingen ny hårdvara behöver införas i SpectraCures utrustning för att använda den nya tekniken, utan förbättringen kan göras i den befintliga utrustningen och med en uppgradering av mjukvaran.

Patentansökan har först skickats in till europeiska patentverket, och kommer efter granskning där att gå över till så kallad PCT-fas, vilket är ett sätt att samordna patentgranskningar för världens alla länder.

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar