SpectraCure erhåller ytterligare forskningsbidrag genom Vinnova

SpectraCure har tillsammans med Lunds universitet tilldelats ett forskningsbidrag om 2,8 miljoner kronor från statliga Vinnova. Forskningen anknyter till det forskningsprojekt som SpectraCure under 2018 gick in i med bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT.

Forskningen handlar om utveckling av en ny metod att mäta syresättning med laserljus djupt inne i kroppen utan att behöva använda optiska fibrer och nålar, med hjälp av avancerad kvantfysikalisk sensorteknik. SpectraCure har sedan tidigare anställt en industridoktorand som finansieras av WACQT.

Det nya bidraget, som betalas ut inom ramen för Vinnovas innovationsprogram Smartare elektroniksystem, ska användas för att bredda och öka takten i utvecklingen av tekniken. Projektpengarna delas med en forskargrupp knuten till institutionen för fysik samt Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Det här projektet är strategiskt mycket intressant för SpectraCure på lite längre sikt, eftersom vår behandlingsmetod handlar om att leverera laserljus till cancertumörer djupt inne i kroppen, säger SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling.

– Tack vare forskningsbidragen kan vi driva den här utvecklingen utan att ta resurser från vår primära verksamhet, de kliniska studierna för behandling av prostatacancer. Dessutom innebär det att vi kan fortsätta ha ett nära samarbete med forskarna på universitetet.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar