SpectraCure förstärker organisationen med Henrik Ljung som Chief Financial Officer (CFO)

Report this content

Den 19 april 2018 tillträdde Henrik Ljung som CFO i SpectraCure på deltid. Henrik Ljung är civilekonom och har mångårig erfarenhet av allt från små, medelstora bolag till börsnoterade bolag med fokus på verksamhetsutveckling och bolagsstyrning. 

Bland hans övriga aktuella engagemang kan nämnas CFO på Acconeer AB. 

- Henrik Ljung kommer bli en bra förstärkning av vår organisation inom finansiell uppföljning och rapportering. Han kommer supportera mig med vår kommunikation till marknaden och vår affärsutveckling. Jag ser fram emot att få inleda vårt samarbete och tillsammans ta ytterligare steg framåt på SpectraCures utveckling kommenterar Masoud Khayyami, VD. 

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera