• news.cision.com/
  • SpectraCure/
  • SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är 4 december 2018

SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är 4 december 2018

Report this content

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att SpectraCures aktier ska upptas till handel på First North. Första dag för handel blir den 4 december 2018.

Aktierna i SpectraCure AB (publ) kommer att handlas med oförändrat kortnamn (SPEC) och ISIN‑kod (SE0007158118).

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med bytet från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Stockholm och aktieägare i SpectraCure behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

- Listbytet förväntas stärka kännedomen om SpectraCure och attrahera en bredare grupp investerare, samt ge Bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, säger Masoud Khayyami, vd i SpectraCure.

SpectraCures bolagsbeskrivning finns att tillgå på bolagets hemsida www.spectracure.com 

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar: