SpectraCure på väg mot fas 2 efter framgångsrik behandlingseffekt av senaste patienter

Report this content

SpectraCure går planenligt in i fas 2 i början av 2019 som följd av det glädjande utfallet på de patienter som nu senast behandlades i november. Även dessa patienter uppvisar ett tydligt behandlingsresultat och avsedd förändring i tumörområdet till följd av den metod för fotodynamisk tumörbehandling (PDT) som SpectraCure utvecklat. På de magnetkamerabilder (MR) av prostata som tagits en vecka efter behandling konstateras att behandlingen haft god behandlingseffekt. Effekten på cancertumören kommer dock att utvärderas kontinuerligt under den fortsatta uppföljningen av patienterna genom PSA-tester, magnetkameraundersökning, samt vävnadsprover, i enlighet med ett i förväg uppställt protokoll. 

– Vi ser en god behandlingseffekt och vävnadsdestruktion i tumörområdet, kommenterar dr Nathan Perlis, kirurgen som utförde behandlingen vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto.

Hittills har vi sett mycket positiva resultat med hjälp av magnetkameraundersökningar där vi kan se att tumörvävnaden har slagits ut. I slutskedet av fas 1 har vi nu finjusterat dosen till en optimal nivå. Vi är mycket glada över att vår teknik påvisar en god behandlingseffekt utifrån patienternas individuella förutsättningar, säger SpectraCures verkställande direktör Masoud Khayyami. Vi går nu med stor entusiasm och en välfylld kassa in i fas 2 som beräknas vara klart under 2019.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar