SpectraCure publicerar investerarbrev

SpectraCure publicerar ett investerarbrev bifogat i pressmeddelandet samt på sin webbplats www.spectracure.se.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är fantastiskt att vi har en sådan positiv anda i det kliniska arbetet tillsammans med flera världsledande sjukhus inom vård av prostatacancer. Nu har vi förutsättningar att visa den fulla potentialen av vår teknik.
Katarina Svanberg, professor emerita i onkologi och medgrundare av SpectraCure