SpectraCure satsar på framtidens behandling av inre tumörer

Report this content

Idag finns en redaktionell annons om SpectraCure i Dagens industris bilaga Morgondagens samhälle.

SpectraCure har som mål att med sitt egenutvecklade och patenterade behandlingssystem eliminera inre cancertumörer, förlänga cancerpatienters liv, samt förbättra deras livskvalitet. SpectraCures initialmetodik inriktar sig på patienter drabbade av återfallsprostatacancer, men bolagets vision är att också använda produkten för fler indikationer i framtiden. Idag är det enda behandlingsalternativet på marknaden livslång hormonbehandling.

– Hormonbehandlingen bromsar cancern, men tar inte bort den. Hormonerna tenderar också ge ovälkomna biverkningar, och vissa patienter utvecklar en resistens, varpå cancern kommer tillbaka. PDT-behandlingen med IDOSE® är, förutom effektiv, också skonsam och ger en snabb återhämtning. Men framför allt ger den patienterna en ökad, bibehållen livskvalitet, säger SpectraCures VD Massoud Khayyami.

Läs hela artikeln här!


 

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90. 
Se även, www.spectracure.com

Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet SPEC och Certified Advisor är G&W Fondkommission, 
e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar: